Salgsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser:
Alle nævnte priser i det vedlagte tilbud / prisoverslag er skrevet i danske kroner og er ekskl. moms.
Tegnestueomkostninger, (produktionsklare layouts, digitalfotos, farveprint og evt. databehandling af
fremsendt materiale for opgavens løsning) er inkluderet i prisen. Kvaliteten af sådanne materialer er
ofte meget svingende, og for at sikre vore kunder det bedste produkt, kan det i visse tilfælde kræve
nye digitaliseringer eller databehandling.
Sådanne ændringer vil kun blive foretaget efter forudgående aftale.

OPHAVSRET
Alle udkast og filer der er udarbejdet af JH Folietryk, er JH Folietryks ejendom, og må ikke overdrages
tredjemand, med henblik på tilbudsgivning og/eller produktion. Logo´er der er udarbejdet af JH Folietryk,
er først kundens ejendom når kunden er debiteret herfor.
Så længe tilbuddet bliver til en ordre, er tilbuddet gratis.

KUNDEANSVAR
Det er kundens ansvar at læse korrektur på fremsendte materiale. Efter godkendelse af tegninger kan JH Folietryk
ikke stilles til ansvar for fejl i tal, ordstillinger eller stavemåder.

Ændringer i det fremsendte materiale
Ændringer i de vedlagte udkast eller farveprint i forbindelse med tilbudsgivningen vil medføre
tilsvarende prisjusteringer.

GARANTI
JH Folietryk giver ét års garanti fra leveringsdato. Dog kan der være kortere garantiperioder på specifikke
opgaver afhængig af materialernes egenskaber.

FRAGT/LEVERING
Levering sker ab fabrik, og på en af os valgt forsendelsesmåde.

MONTERING/KØRSEL
Prisen på skilte og bildekoration er ekskl. den nævnte pris, hvis ikke andet er skrevet i
tilbuddet / prisoverslaget og vil faktureres med 450kr i timen pr montør + 4 kr. pr. km.
Montering 450kr pr time Overtid 675kr pr time.
Kørsel: Timesats + 4 kr. pr. kørte km.

Alle priser er ekskl. moms.

FORBEHOLD
JH Folietryk tager forbehold for forsinkelser fra leverandører, force majeure, driftsforstyrrelser,
strejker, lockout, samt omstændigheder som er uden for vor indflydelse, ligesom vi ikke hæfter
for driftstab / indirekte tab, der skyldes mangelfulde eller forsinkede varer.

ANSØGNINGER / TILLADELSER
Til region eller kommune, for indhentning af tilladelser for montering af skiltefacader,
opstilling af skilte eller skiltepyloner er kundens ansvar.
JH Folietryk vil gerne stå for førnævnte. Ansøgningen, inkl. de nødvendige tegninger, fotos m.m. koster kr.:
3500.00 (ekskl. moms)

GYLDIGHED
Vedlagte tilbud / prisoverslag er gældende 14 dage fra tilbudsdato.

BETALING
Såfremt andet ikke er aftalt er vore betalingsbetingelser 8 dage netto kontant.
Alle ordrer under kr. 150,00 ekskl. moms, tillægges et gebyr på kr. 65,00

TEKSTILTRYK:

Forbehold:
Ved trykning af tøj kan trykket rykke sig med op til +/- 2 cm, skævhed kan forekomme med op
til +/- 1cm (da tøjet ofte ikke er 100% lige)
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover.
Undlades reklamation eller reklamerer kunden ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted,
mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.
JH Folietryk har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Ligeledes gives der heller ikke garanti eller reklamationsret på tryk, som er monteret på kunders medbragte tekstiler.
Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.

OPHAVSRET:
Kunden garanterer, at kundens anvendelse af det materiale, der overleveres til JH Folietryk, ikke er
i strid med den til enhver tid gældende lov om ophavsret og/eller andre ophavsretslige bestemmelser.
Hvis JH Folietryk bliver pålagt ansvar over for tredjemand for krænkelse af ophavsrettigheder eller
andre rettigheder til det til JH Folietryk overleverede materiale, er kunden pligtig til at holde
JH Folietryk skadesløs for ethvert erstatnings-krav og andre omkostninger af enhver art.

BETALING
Såfremt andet ikke er aftalt er vore betalingsbetingelser 8 dage netto kontant.
Alle ordrer under kr. 150,00 ekskl. moms, tillægges et gebyr på kr. 65,00